Chuyển hình 2D thành mẫu 3D và xuất file vẽ 3D để gia công khuôn ép