Chuyển hình 2D thành mẫu 3D và xuất file vẽ 3D để gia công khuôn ép nhựa hàng loạt! Thìa khuấy nước mà bạn hay thấy ở quán nước (thường là dành cho...